Zpětný leasing je prověřený způsob, jak rychle získat finanční prostředky. Zjednodušeně řečeno je to „půjčka“, zajištěná movitým majetkem, který běžně používáte.

NOVA leasing

Co je zpětný leasing?

Při zpětném leasingu vlastně oproti svému standardně používanému majetku získáváte okamžitou hotovost.

Majetku se však nezbavujete, používáte jej dál a postupně jej na splátky získáváte zpět. Vlastně vám tak přináší dvojí peníze.

Obrovskou výhodou je, že se jedná o rychlou a bezpečnou půjčku bez složitého martyria schvalování úvěru.

Celý proces zpětného leasingu si můžeme shrnout do čtyř bodů.

 • Nabídnete finanční společnosti nějaký svůj majetek, který běžně používáte (vybavení, stroje, vůz atd.).
 • Ta majetek ocení a koupí ho od vás. Ve stejnou chvíli vám jej pronajme zpět.
 • Zaplatí vám dohodnutou částku na účet (tuto částku je možné současně nazvat jak cenou, tak „půjčkou“).
 • Dále splácíte (vlastně svůj majetek / „půjčku“) jako u běžného leasingu.

Zpětný leasing se tedy hodí především jako financování pro podnikatele, díky kterému je možné financovat překlenutí obtížného finančního období nebo naopak odvážný podnikatelský záměr.
Podrobnosti najdete na webu společnosti NOVA leasing.

Proč zpětný leasing

Časté dotazy

 • Za jak dlouho od podpisu smlouvy mám peníze na účtu?

  Obecně je zpětný leasing násobně rychlejší než běžné úvěry pro firmy. Vždy ale záleží na tom, jakou finanční společnost si vyberete. U solidní a rychlé společnosti můžete mít peníze už do 48 hodin.

 • Mohu zpětným leasingem vyřešit i exekuce?

  Určitě ano, ne každá finanční společnost však tuto službu nabízí. Jen je potřeba od začátku s finanční společností o všem otevřeně mluvit.

 • Čím vším mohu u zpětného leasingu „ručit“?

  Některé leasingové firmy se specializují například na nemovitosti (tzv. zpětný leasing nemovitostí) nebo osobní automobily (tzv. zpětný leasing automobilů), jiné přijímají téměř jakékoliv stroje, zařízení a vybavení, od dopravní techniky přes nářadí až po vybavení prodejen (tzv. zpětný leasing strojů, techniky a vybavení). Nebývá problém ručit ani opotřebovanými věcmi.

  • Co je to nemovitost?
   • V právním smyslu se jedná o věc, jejíž podstata vychází z latinského immobilium - „to, co se nedá přemístit“.
   • Od 1. ledna 2014 obnovil nový občanský zákoník platnost obecné právní zásady superficies solo cedit (ve významu „stavba je součástí pozemku“) a jako nemovité věci již v § 498 chápe kromě pozemků jen podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro nebo vinný sklep). Přesto však význam pojmu nemovité věci rozšířil, protože v právním smyslu jsou takovou věcí i věcná práva k hmotné nemovité věci, jako je tomu podle § 1242 občanského zákoníku u práva stavby, a další práva, která za nemovitou věc prohlásí zákon.
  • Co je to movitá věc?
   • Pro lepší představu – jedná se o všechny věci, které můžeme vzít a „odnést“.
   • Zjednodušeně se jedná se o všechny věci hmotné (nábytek, automobil, mobilní telefon, soustruh, …) a nehmotné (software, licence,…).
   • ☺ V právním slova smyslu je movitá věc každá věc, která není nemovitou.
   • Nový občanský zákoník je vymezil ve svém § 498 - jsou jimi věci, jež nelze zahrnout do definice věci nemovité, ale nově už jejich podstata může být i nehmotná (např. práva), protože jde o vymezení věci v právním slova smyslu. Výjimkou jsou části lidského těla, které věcí v tomto smyslu nejsou, ledaže jde podle § 112 občanského zákoníku o vlasy či jiné části, které lze bezbolestně odejmout a které se přirozeně obnovují.

Jak si vybrat poskytovatele zpětného leasingu

Jak je to se zpětným leasingem ve světě?

V anglicky hovořících zemích je zpětný leasing znám jako „Leaseback“, což je zkratka pro „sale-and-leaseback“ – neboli prodej a zpětný pronájem.

Jedná se o finanční transakci, kdy majitel prodává svou věc a obratem si ji od kupce pronajímá zpět. Ve světě lze takto profinancovat prakticky vše – typicky i takové věci dlouhodobé spotřeby, jako letadla či vlakové soupravy.

Pro zajímavost lze uvést, že princip zpětného leasingu může být použit i na mezistátní úrovni - před válkou o Falklandské ostrovy navrhla Británie Argentině zpětný leasing Falkland na 99 let.

Velkou zajímavostí byly též úvahy v průběhu krize let 2008-2010 (hypoteční krize), kdy ekonomové uvažovali o zpětném leasingu rizikových aktiv bank. Ty by v tomto uspořádání odprodaly svá riziková aktiva státu a postupně je splácely po dobu více let.

Nenašli jste tu pravou odpověd'?Stačí nám zavolat nebo poslat e-mail, s radostí vám odpovíme!

270 001 970

Zanechte kontakt. Ozveme se vám.

Nehodí se vám zrovna volat nebo vás něco zajímá?

Volejte: 270 001 970

Podívejte se také na:

blog.novaleasing.cz
novaleasing.cz